Форми здобуття освіти в Житомирській міській гуманітарній гімназії №23 ім. М.Очерета

Відповідно до статті 9 Закону України

« Про освіту»  формами здобуття освіти в закладі є:

інституційна (очна (денна));

індивідуальна (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж).

Для осіб з особливими освітніми потребами організовується інклюзивне навчання за денною формою здобуття освіти. Крім того, стан здоров’я може бути підставою для вибору здобувачем освіти (їх батьками) однієї з форм індивідуального.

 

Відповідно до Положення про індивідуальну форму здобуття повної загальної середньої освіти:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0528-21#n2

 

Екстернатна форма – це коли учень самостійно засвоює весь матеріал, після чого у навчальному закладі оцінюють його знання.

Сімейна (домашня) форма передбачає, що весь освітній процес для учня самостійно організовують його батьки. Вони ж несуть відповідальність за здобуття знань на рівні не нижче стандартів.

Педагогічний патронаж – форма, у випадку якої освітній процес і засвоєння знань забезпечує педагогічний працівник.

Будь-яка форма освіти, у тому числі й індивідуальна, потребує, щоб учня зарахували до закладу, – для цього потрібно подати необхідні документи.

Зарахування на індивідуальну форму освіти зазвичай проводиться до початку навчального року за заявою одного з батьків та при наявності документів, що підтверджують відповідні обставини (екстернат або педагогічний патронаж).

Переведення на індивідуальну форму може відбуватись і протягом навчального року, але не пізніше ніж за 3 місяці до річного оцінювання чи державної підсумкової атестації. Однак таке обмеження не застосовується для переведення на педагогічний патронаж.

Учень на індивідуальній формі має можливість використовувати всю інфраструктуру закладу – навчальну, спортивну, наукову тощо. Учень має можливість оформити учнівський квиток і користуватись необхідними підручниками.

Учень також може розраховувати на допомогу педагогічних працівників, мати психологічний і соціально-педагогічний супровід, проходити оцінювання навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію, а також одержати документ про освіту.

Оцінювання результатів навчання і атестація за всіма формами індивідуальної освіти відбувається відповідно до Положення у навчальному закладі та може відбуватися разом з іншими здобувачами освіти відповідного класу за розкладом, визначеним закладом освіти.

Учень, який навчається за індивідуальною формою, більшість навчального часу проводить самостійно. Але індивідуальна форма не обмежує у спілкуванні з іншими учасниками освітнього процесу. Учень може брати участь в екскурсіях, практичних заняттях. А під час педагогічного патронажу вчитель може періодично залучати учня до учнівського колективу з метою соціалізації.

Учні, що навчаються на індивідуальній формі, можуть на загальних підставах брати участь в олімпіадах, турнірах, конкурсах та інших змаганнях.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *